1027 Budapest, Varsányi Irén utca 14-16.

Térkép

Helyrajzi szám: 13734/3
Bankszámla szám: 11600006-00000000-26977072
Küldött(ek): Dákai Júlia
  Kosztiné Wéber Mariann