KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat a 2018.05.30 – i küldöttgyűlési jegyzőkönyvből.

 

1./ [2018.05.30 ]  sz .kgy. HATÁROZAT.

A küldöttgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a szövetkezet 2017. évi tevékenységéről elfogadja. Tudomásul veszi az igazgatósági beszámoló azon megállapítását, miszerint minden önkormányzati egységnél /lakóházak / a részközgyűléseken a jelenlévők elfogadták a 2017. évi gazdálkodási eredményeket, valamint a 2018. évi tervezett költségeket, amelyek az ez évi közös költségek képzési alapját jelentik.

 A küldöttgyűlés, tudomásul veszi az Igazgatóság jelentését, a szövetkezetnél történt rezsicsökkentés eredményeiről, amelyeknek összesítése az igazgatósági beszámoló mellékletét képezi és annak részleteit az  Igazgatóság a részközgyűléseken  ismertette.

Szavazás: jelen van :16 fő. #

 Igen szavazat: 15, nem: -     , tartózkodás 1 fő   .

 

2./ [2018.05.30 ]  sz .kgy. HATÁROZAT.

            A küldöttgyűlés – a Felügyelő Bizottság javaslata alapján – elfogadja a szövetkezet 2017. évi mérlegét, 228 235 e Ft mérlegfőösszeggel, azonos összegű eszköz és forrás oldallal. A küldöttgyűlés elfogadja a szövetkezet eredmény kimutatását is, 30 430 e Ft adózott eredménnyel. A beszámoló részét képezi a 2018. évi központi költségvetés is, amelyet a küldöttgyűlés, 2018.01. 29 – én fogadott el. A küldöttgyűlés egyetért azzal, hogy - a tárgyévi eredmény eredménytartalékba kerüljön.;továbbá  -a könyvelés rendezése során a 2016. évi 1 095 767 mérleg  főösszeg mind az eszközöknél/követelések/, mind a forrásoknál / kötelezettségek / egyaránt 228 235 e Ft –al csökken. A mérleg főösszegének rendezése a tárgy évi eredményt nem befolyásolja.

Szavazás: jelen van :16   fő. #

Igen szavazat:16    , nem:      , tartózkodás  1 fő. 

 

3./ [2018.05.30 ]  sz .kgy. HATÁROZAT.

A küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. évről és egyben tudomásul veszi azokat a számviteli intézkedéseket, amelyeket a könyvelő váltást követően történtek. A küldöttgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét a jelentésben szereplő aktuális kérdések megtárgyalására.

Szavazás: jelen van : 16      fő. #

Igen szavazat:16    , nem:   -   , tartózkodás  - 

 

 

4./ [2018.05.30 ]  sz .kgy. HATÁROZAT

            A küldöttgyűlés egyetért az igazgatósági beszámoló harmadik fejezetében felsorolt aktuális intézkedésekkel, amelyek nevezetesen a következők:

-          4/1. A jövő évi választások előkészítése. Jelölő bizottság megválasztása, küldöttek, illetve tisztségviselők megválasztása.

-          4/2.El kell készíteni a Szövetkezet adatkezelési szabályzatát, amelyhez kapcsolódóan módosítani kell az alapszabályt.

Határidő: 2018.06.30.

-          4/3.Az adatkezelési szabályok alapján kell kialakítani a Szövetkezetnél a tulajdonosok általános jellegű egyéni elszámolási rendszerét.

Határidő: 2018.07.31.

-          Az igazgatósági tagoknál 2018.07.01 – től meg kell szüntetni munkaviszonyt és a tisztségviselők tiszteletdíjas formában működhetnek tovább. A tiszteletdíj mértékét a Felügyelő Bizottság hagyja jóvá, a jelenlegi bérkeretek mértékéig.

-          Az Igazgatóság, a külső feltételektől / perek kimenetele / függően rendezze a Logodi 44. lakóház még függőben lévő elszámolásait.

Szavazás: jelen van: 16      fő. #

Igen szavazat:16    , nem:   -   , tartózkodás  - 

 

Budapest, 2018. május 30.

 

 

 

dr.Kovács Oszkár sk.                              Szilasi Józsefné sk.

    levezető elnök                                     jegyzőkönyv vezető

 

    dr.Horváth Tibor sk.                               Kuttor János sk.

       hitelesítő                                                  hitelesítő