Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-02-052432/164

 

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-02-052432 cégjegyzékszámon bejegyzett VÁRALJA VIZIVÁROS LAKÁSSZÖVETKEZET (1012 Budapest, Logodi u.19.; adószáma: 10098907-1-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/29. Ladics Ilona (an.: Badics Ilona)
Születési ideje: 1948/01/11
1012 Budapest, Lovas út 30. 1.
Adóazonosító jel: 8295943200
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2014/05/29
Jogviszony vége: 2017/05/29
A változás (törlés) időpontja: 2017/05/29
Törlés kelte: 2017/08/01
13/31. dr. Kovács Oszkár (an.: Steinherz Ibolya)
Születési ideje: 1946/10/12
1012 Budapest, Logodi utca 23. IV. em. 4.
Adóazonosító jel: 8291383987
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2014/05/29
Jogviszony vége: 2017/05/29
A változás (törlés) időpontja: 2017/05/29
Törlés kelte: 2017/08/01
13/32. Szabó Dezső (an.: Süle Irén)
Születési ideje: 1938/04/07
1012 Budapest, Logodi utca 19. A. lház. fszt. 1.
Adóazonosító jel: 8260282623
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2014/05/29
Jogviszony vége: 2017/05/29
A változás (törlés) időpontja: 2017/05/29
Törlés kelte: 2017/08/01
13/33. Ladics Ilona (an.: Badics Ilona)
Születési ideje: 1948/01/11
1012 Budapest, Lovas út 30. 1.
Adóazonosító jel: 8295943200
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2017/05/30
Jogviszony vége: 2019/05/30
A változás időpontja: 2017/05/30
Bejegyzés kelte: 2017/08/01
13/34. dr. Kovács Oszkár (an.: Steinherz Ibolya)
Születési ideje: 1946/10/12
1012 Budapest, Logodi utca 23. IV. em. 4.
Adóazonosító jel: 8291383987
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2017/05/30
Jogviszony vége: 2019/05/30
A változás időpontja: 2017/05/30
Bejegyzés kelte: 2017/08/01
13/35. Szabó Dezső (an.: Süle irén)
Születési ideje: 1938/04/07
1012 Budapest, Logodi utca 19. A. lház. fszt. 1.
Adóazonosító jel: 8260282623
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2017/05/30
Jogviszony vége: 2019/05/30
A változás időpontja: 2017/05/30
Bejegyzés kelte: 2017/08/01
15. A felügyelőbizottsági tagok adatai
15/17. Retkesné Bácskai Margit (an.: Szombati Margit)
1012 Budapest, Logodi utca 24. II. em. 6.
Jogviszony kezdete: 2014/05/29
Jogviszony vége: 2017/05/29
A változás (törlés) időpontja: 2017/05/29
Törlés kelte: 2017/08/01
15/18. Ruzsinszki János (an.: Szelepcsényi Mária)
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 54-58.
Jogviszony kezdete: 2014/05/29
Jogviszony vége: 2017/05/29
A változás (törlés) időpontja: 2017/05/29
Törlés kelte: 2017/08/01
15/19. Dr. Spilák Ferencné (an.: Patkós Róza)
1013 Budapest, Attila út 13. IV. em. 6.
Jogviszony kezdete: 2014/05/29
Jogviszony vége: 2017/05/29
A változás (törlés) időpontja: 2017/05/29
Törlés kelte: 2017/08/01
15/20. Retkesné Bácskai Margit (an.: Szombati Margit)
1012 Budapest, Logodi utca 24. II. em. 6.
Jogviszony kezdete: 2017/05/30
Jogviszony vége: 2019/05/30
A változás időpontja: 2017/05/30
Bejegyzés kelte: 2017/08/01
15/21. Ruzsinszki János (an.: Szelepcsényi Mária)
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 54-58.
Jogviszony kezdete: 2017/05/30
Jogviszony vége: 2019/05/30
A változás időpontja: 2017/05/30
Bejegyzés kelte: 2017/08/01
15/22. dr. Spilák Ferencné (an.: Patkós Róza)
1013 Budapest, Attila út 13. IV. em. 6.
Jogviszony kezdete: 2017/05/30
Jogviszony vége: 2019/05/30
A változás időpontja: 2017/05/30
Bejegyzés kelte: 2017/08/01

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).

A cég 15.000.- Ft eljárási illetéket és 3.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: közgyűlési meghívó; a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív; elfogadó nyilatkozat.

Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Budapest, 2017. augusztus 1.Dr. Paczolayné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:Varga Vivien

szerkesztő