TÁJÉKOZTATÓ

a REZSICSÖKKENTÉSSEL kapcsolatos szövetkezeti teendőkről

 

 

Az elmúlt időszakban az Országgyűlés módosította a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvényt és a módosításban meghatározta a rezsicsökkentéssel kapcsolatos teendőket.

 

Eszerint:

 

  1. Az Igazgatóságnak évente legalább egyszer be kell számolnia a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegéről költség nemenként a lakásszövetkezet tekintetében, valamint a tulajdonosonként a fenntartási költségek megosztásának alapszabály szerinti bontásban.

 

  1. Az Igazgatóság minden hónap 15 – ig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve, a vonatkozó törvényben meghatározott formában és tartalomban tájékoztatja a tulajdonosokat a közös területeken mért közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában, a rezsicsökkentésből keletkező megtakarításokról költség nemenkénti bontásban.

 

A fentieknek megfelelően az Igazgatóság az első hirdetményt 2014. február 15 – ig készíti el és függeszti ki minden házban a hirdető táblára. (2013. január 1-től bevezetett rezsicsökkentések összesítésével, a rendelkezésre álló számlák alapján)

 

Fontos tudnivaló, hogy

 

         a központi rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatók kizárólag a közös területek        díjaira vonatkoznak, vagyis az elektromos áramra, víz- és csatorna díjára, szemétszállítás díjára és ahol közös gázfogyasztás van, a gázdíjra.;

 

         a lakásokra vonatkozó közös költség összegét a törvényi előírás szerint sem kell 20 % - kal, vagy bármely összeggel csökkenteni, a jelentkező közös területek utáni megtakarítás az éves költség elszámolásnál kerül figyelembevételre és annak sorsáról az éves részközgyűlések döntenek.

 

Az Igazgatóság, a törvényi kötelezettségének megfelelően, a továbbiakban is eleget kíván tenni a rezsicsökkentéssel kapcsolatos elszámolási és tájékoztatási kötelezettségének. Ebből eredően, a felmerülő tulajdonosi érdeklődések megválaszolására, mindenkor rendelkezésre áll.

 

Budapest, 2014. január 15.

 

 

 

Szabó Dezső

igazgatóság elnöke